ติดต่อเต็นท์

บุญส่งมอเตอร์

132/4 หมู่ 6 ต.ห้างฉัตร

อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

0891916369 , 0861924069 ,085-8670179 , 081-8848755 054338188